piątek, 2 grudnia 2016

Zadanie praktyczne, czerwiec 2016 A.65

Zadanie z kwalifikacji A.65 z czerwca 2016. Zadanie z elementami programu Gratyfikant Gt i Płatnik. W zadaniu pokazane jest jak wykonać eksport plików z Gratyfikanta do Płatnika, oszczędza to dużo czasu i pozwala uniknąć błędów, które generuje płatnik.


Rezultaty:


środa, 22 czerwca 2016

Zadanie praktyczne RYCZAŁT A.65 lub A.35

Zadanie praktyczne z formy opodatkowania Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Treść zadania
Proszę zmienić w odliczeniach od podatku składkę z zdrowotną z kwoty 270,40 na 232,85.
Rozwiązanie

Rezultaty:
Ewidencja sprzedaży cz I. i cz. II
Ewidencja zakupu cz I.
Deklaracja VAT 7
Podsumowanie przychodów
Zaliczka na podatek zryczałtowany za czerwiec

Jeżeli Anna Kowalska nie będzie dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę, to sytuacja o tyle się zmieni, że będzie można odliczyć od przychodu składki ZUS. Poniżej pokazuję co się zmieni:


Zmienią się również:
Podsumowanie przychodów
Zaliczka na podatek zryczałtowany za czerwiec

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Zadanie - formularze ZUS

Treść zadania:
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w marcu 2016 roku, jest ona jego jedynym tytułem do ubezpieczeń, przysługuje mu prawo do ulgowej podstawy na ubezpieczenia społeczne, wiadomo również że:
¾    Jan Kowalski jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą
¾    Anna Nowak jest osobą zatrudnioną u Pana Kowalskiego na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 2000zł.
¾    Marek Wójcik jest zatrudniony u Pana Kowalskiego na umowę zlecenia na kwotę 1400zł, ponadto pracuje w innej firmie na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 3000zł. U Pana Kowalskiego nie opłaca składek emerytalno rentowych.

Polecenie:
Uzupełnij deklaracje rozliczeniowe za marzec 2015 roku

Dane dodatkowe:
Jan Kowalski:
NIP: 9121001291, PESEL: 57031504715, REGON: 597954, Data urodzenia: 15-03-1957, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres siedziby i zamieszkania: Kraków 30-462, ul. Mała 6, NFZ: 06R
Anna Nowak
PESEL: 87072701643, Data urodzenia: 27-07-1987, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 55 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres zamieszkania: Kraków 30-798, ul. Wrzosowa 12/1, NFZ: 06R
Marek Wójcik:

PESEL: 84010812411, Data urodzenia: 08-01-194, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 22 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres zamieszkania: Kraków 30-462, ul. Cystersów 2/3, NFZ: 06R

Rozwiązanieponiedziałek, 14 marca 2016

FP, FGŚP ćwiczenie

Rozstrzygnij, w których sytuacjach ubezpieczony podlega ( P ) lub nie podlega ( N ) opłacaniu przez płatnika Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
czwartek, 3 marca 2016

Dokumenty składane do ZUS

Najważniejsze dokumenty składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to:

Klikając na nazwę formularza, można go pobrać.

ZUS ZUA - zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej w przypadku naliczania wszystkich składek, jest to również zgłoszenie dla osoby fizycznej rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej.
ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZZA - zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej w przypadku naliczania tylko ubezpieczenia zdrowotnego, jest to również zgłoszenie dla osoby fizycznej rozpoczynającej prowadzenie działalności 

ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RZA - imienny raport o należnych składkach zdrowotnych
ZUS RSA - imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, jest to raport który powinien być wypełniony przykładowo dla ubezpieczonego przebywającego na zwolnieniu chorobowym.

ZUS DRA- deklaracja rozliczeniowa, jest ona niejako podsumowanie kwotowym raportów RCA, RZA i RSA

Bardzo gorąco polecam korzystanie ze strony internetowej ZUS, można tam znaleźć odpowiedzi na większość nurtujących pytań. ZUS dostarcza również poradniki jak dobrze wypełnić poszczególne deklaracje. Umieszczam je poniżej:

ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZPA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS DRA