niedziela, 27 kwietnia 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Jest to podatek z kategorii podatków bezpośrednich. Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest dochód osiągany przez osobę fizyczną.

Dochód = Przychody osiągnięte przez podatnika w danym okresie - Koszty uzyskania przychodów

Przykład przychodu:
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy zlecenie.
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy o dzieło.
 • Przychód ze sprzedaży zasobów majątkowych (towarów, materiałów, wyrobów gotowych)*
 • Przychód ze sprzedaży usług*
Przykład kosztu uzyskania przychodu:
 • Stały miesięczny koszt uzyskania przychodu dla pracownika z tytułu dojazdu do miejsca zatrudnienia, w którym realizowana jest umowa o pracę 111,25 (139,06).
 • Składki na ubezpieczenie społeczne potrącane z wynagrodzenia pracownika.
 • Wartość rachunków za media zużyte w działalności gospodarczej.*
 • Koszt zużytych materiałów do wytworzenia wyrobów gotowych.*
 • Amortyzacja środków trwałych*
 • Wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych pracownikom*
(*) przychody i koszt uzyskania przychodów powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą