Filmiki instruktażowe A.65

Pracujemy na firmie PRAKTYKANT, okres obrachunkowy to styczeń 2013 rok.

Pełna treść zadania na którym będziemy pracować: Zadanie PRAKTYKANT

1) Wprowadzeni danych z poprzedniego okresu do Książki Przychodów i Rozchodów


2) Wprowadzenie środka trwałego przyjętego do użytkowania wcześniej, księgowowanie amortyzacji, amortyzacja liniowa

3) Wprowadzenie środka trwałego przyjętego do użytkowania wcześniej, księgowanie amortyzacji, amortyzacja degresywna


4) Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytkowanego do celów służbowych i rozliczenie go w PKPiR

5) Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, naliczenie wynagrodzenia


6) Zatrudnienie pracownika na umowę o dzieło, naliczenie wynagrodzenia

7) Wprowadzenie danych właściciela i naliczenie jego składek

8) Utworzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA

9) Wprowadzenie i zaksięgowanie remanentów

10) Wprowadzenie pozostałych pozycji do PKPiR


11) Utworzenie wymaganych w zadaniu wydruków0 komentarze:

Prześlij komentarz