sobota, 30 listopada 2013

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej

Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych o niskiej wartości początkowej.


Aby określić wartość graniczną, jednostki mogą to zrobić indywidualnie lub przyjąć granicę określoną przez przepisy podatkowe w kwocie 3500zł.
Do kwoty X<1500zł, wydatek na zakup nie księgujemy na koncie Środki Trwałe tylko na koncie Zużycie Materiałów i Energii,

np. (1) Fa VAT i OT nr 1 - Zakup i przyjęcie do eksploatacji drukarki o wartości początkowej 800 zł.
* Wartość netto - Zużycie materiałów i energii (Wn)
* Podatek VAT - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Wn)
* Wartość brutto - Pozostałe rachunki (Ma)
Od kwoty 1500 do 3500 zł, księgujemy na koncie Środki Trwałe po czym w następnej operacji jednorazowo dokonujemy odpisu na koncie Amortyzacja i Umorzenie Środków Trwałych,

np. (1) Fa VAT i OT nr 2 - Zakup i przyjęcie do eksploatacji komputera o wartości początkowej 2000zł
* Wartość netto - Środki trwałe (Wn)
* Podatek VAT - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Wn)
* Wartość brutto - Pozostałe rachunki (Ma)

   (2) PK - amortyzacja środka trwałego - komputer
* Wartość netto komputera Amortyzacja (Wn), Umorzenie Środków trwałych (Ma)

Środki o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł również możemy jednorazowo zaliczyć w koszty, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo korzysta z wsparcia dla nowych firm w ramach pomocy de minimis.

Powyżej kwoty 3500 standardowo księgujemy na koncie Środki Trwałe po czym dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

np. (1) Fa VAT i OT nr 3  - Zakup i przyjęcie do eksploatacji maszyny produkcyjnej o wartości początkowej 48000zł
* Wartość netto - Środki trwałe (Wn)
* Podatek VAT - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Wn)
* Wartość brutto - Pozostałe rachunki (Ma)

   (2) PK -miesięczna amortyzacja środka trwałego - maszyna produkcyjna

Am=(10% z 48000)/12=400

* Wartość miesięcznej amortyzacji 400,-  Amortyzacja (Wn), Umorzenie Środków trwałych (Ma)

Informacje na temat egzaminu - nowe zasady - kwalifikacja A.36