poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Zadanie - formularze ZUS

Treść zadania:
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w marcu 2016 roku, jest ona jego jedynym tytułem do ubezpieczeń, przysługuje mu prawo do ulgowej podstawy na ubezpieczenia społeczne, wiadomo również że:
¾    Jan Kowalski jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą
¾    Anna Nowak jest osobą zatrudnioną u Pana Kowalskiego na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 2000zł.
¾    Marek Wójcik jest zatrudniony u Pana Kowalskiego na umowę zlecenia na kwotę 1400zł, ponadto pracuje w innej firmie na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 3000zł. U Pana Kowalskiego nie opłaca składek emerytalno rentowych.

Polecenie:
Uzupełnij deklaracje rozliczeniowe za marzec 2015 roku

Dane dodatkowe:
Jan Kowalski:
NIP: 9121001291, PESEL: 57031504715, REGON: 597954, Data urodzenia: 15-03-1957, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres siedziby i zamieszkania: Kraków 30-462, ul. Mała 6, NFZ: 06R
Anna Nowak
PESEL: 87072701643, Data urodzenia: 27-07-1987, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 55 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres zamieszkania: Kraków 30-798, ul. Wrzosowa 12/1, NFZ: 06R
Marek Wójcik:

PESEL: 84010812411, Data urodzenia: 08-01-194, Miejsce urodzenia: Kraków, Rachunek bankowy: 22 1240 1499 1111 0000 1881 9014, Adres zamieszkania: Kraków 30-462, ul. Cystersów 2/3, NFZ: 06R

Rozwiązanie