czwartek, 25 lutego 2016

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kadry i płace 2016 -  najważniejsze liczby

PREFERENCYJNY ZUS

Płaca minimalna - 1850 zł
Podstawa do obliczania preferencyjnych składek ZUS – 555 zł
Podstawa składki zdrowotnej - 3210,60 złPEŁNY ZUS

Podstawa do obliczania składek ZUS – 2433,00 zł
Podstawa składki zdrowotnej - 3210,60 zł

poniedziałek, 22 lutego 2016

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Testy z kwalifikacji A.36

Test to pierwsza część egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 - Prowadzenie rachunkowości. Sprawdza on umiejętności z zakresu:

 1. Podstaw ekonomii
 2. Podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw
 3. Formalno prawnych podstaw prowadzenia działalności
 4. Marketingu
 5. Ochrony pracy i środowiska
 6. Statystyki
 7. Majątku jednostki organizacyjnej
 8. Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 9. Rachunku kosztów
 10. Bezpieczeństwa wykonywania pracy
 11. Korespondencji biurowej
 12. Dokumentacji pracowniczej
 13. Dokumentacji księgowej
 14. Inwentaryzacji majątku
 15. Sprawozdań finansowych i analizy wskaźnikowej.

Egzamin składa się z 40 pytań jednokrotnej odpowiedzi.Trwa 60 minut. Aby część testowa egzaminu została uznana za zaliczoną należy uzyskać 50% prawidłowych odpowiedzi. Podczas egzaminu pisemnego nie można używać kalkulatora!!!