poniedziałek, 22 lutego 2016

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Testy z kwalifikacji A.36

Test to pierwsza część egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 - Prowadzenie rachunkowości. Sprawdza on umiejętności z zakresu:

 1. Podstaw ekonomii
 2. Podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw
 3. Formalno prawnych podstaw prowadzenia działalności
 4. Marketingu
 5. Ochrony pracy i środowiska
 6. Statystyki
 7. Majątku jednostki organizacyjnej
 8. Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 9. Rachunku kosztów
 10. Bezpieczeństwa wykonywania pracy
 11. Korespondencji biurowej
 12. Dokumentacji pracowniczej
 13. Dokumentacji księgowej
 14. Inwentaryzacji majątku
 15. Sprawozdań finansowych i analizy wskaźnikowej.

Egzamin składa się z 40 pytań jednokrotnej odpowiedzi.Trwa 60 minut. Aby część testowa egzaminu została uznana za zaliczoną należy uzyskać 50% prawidłowych odpowiedzi. Podczas egzaminu pisemnego nie można używać kalkulatora!!!

1 komentarze: