niedziela, 1 grudnia 2013

Aktywa - trwałe i obrotowe

AKTYWA są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych dla jednostki.


Jednostka jest uprawniona do sprawowania nadzoru nad posiadanymi zasobami i zarazem do osiągania korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Przykłady aktywów: komputer, samochód dostawczy, materiały do produkcji

Przykłady nie aktywów: zniszczone środki trwałe, materiały niezdatne do produkcji.


Klasyfikacja aktywów

Wartości niematerialne i prawne

  • Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji nowych wyrobów lub zastosowaniem nowych technologii pod warunkiem, że zakończyły się wynikiem pozytywnym, tzn. że w efekcie tych prac będą produkowane nowe wyroby lub będzie stosowana nowa technologia produkcji.
np. projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli   doświadczalnych projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań  w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.1 komentarze:

  1. I read tһis piece of writing completely ⅽoncerning tһe
    difference of latest and ⲣreνious technologies, it’s amazing article.
    온라인경마
    토토사이트

    OdpowiedzUsuń